HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zaproszenie
W pierwszym dniu Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA w Poznaniu (13-16 września br.) odbędzie się, zorganizowana przez Państwową Inspekcję Pracy, konferencja „Ograniczenie zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna”. To pierwsze wydarzenie trzyletniej (2016-2018), prewencyjno-kontrolnej kampanii PIP „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”.Konferencję otworzy Zastępca Głównego Inspektora Pracy i obejmie ona następujące tematy:
• zagrożenia w zakładach produkujących wyroby z drewna na podstawie wypadków przy obsłudze maszyn,
zbadanych przez inspektorów pracy (studium przypadku),
• wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do obróbki drewna (przedstawiciel producentów),
• metody ograniczania narażenia na czynniki szkodliwe pracowników tartaków i stolarni,
• dofinansowanie pracodawców na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (przedstawiciel ZUS).

W dniu konferencji zostanie również uruchomione stoisko PIP, na którym przewidziano pokazy bezpiecznej obsługi maszyn do obróbki drewna i promocję nowej kampanii PIP. Udzielane będą porady dotyczące bezpiecznej pracy z maszynami do obróbki drewna i informacje dla pracodawców zainteresowanych programem prewencyjnym będącym elementem tej kampanii.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wstęp na Targi dla profesjonalistów jest również bezpłatny, po akredytacji na stronie www.mtp24.pl lub na miejscu w czynnych holach wejściowych.

Zgłoszenie udziału w konferencji na adres inspekcja@poznan.pip.gov.pl wpisując nazwę zakładu, imię i nazwisko oraz podając w tytule „Konferencja”.

Zapraszamy do udziału!
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2018 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews