HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Czas pracy a wypadki drogowe
W dniu 17.05.2010r. na zaproszenie Wielkopolskiego Związku Pracodawców, inspektorzy pracy Zbigniew Fleszar i Marcin Leki uczestniczyli w seminarium organizowanym dla pracodawcami zatrudniających kierowców samochodów.
W trakcie spotkania przedstawiono pracodawcom założenia Kampanii prewencyjnej „Czas pracy a wypadki drogowe” oraz:
- omówiono przyczyny i okoliczności wypadków kierowców samochodów ciężarowych
- przekazano informacje o obowiązujących przepisów prawnych dot. czasu pracy kierowców, sposobu rozliczania czasu pracy kierowców, wymaganych okresach odpoczynku, czasu prowadzenia pojazdu oraz wymaganych przerw w prowadzeniu pojazdów.
W spotkaniu uczestniczyło 36 pracodawców.
aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 07.09.2017 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews