HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Partnerzy WSOWPP z wizytą w Szkole Szpitalnej przy Szpitalu Dziecięcym przy ul. Krysiewicza w Poznaniu
Dnia 25 sierpnia 2011r. małych pacjentów Szpitala Dziecięcego przy ul. Krysiewicza w Poznaniu odwiedzili nietypowi goście – największe zaskoczenie i niedowierzanie wzbudził WARTUŚ – inspektor Arkadiusz Kamiński ze Straży Miejskiej w Poznaniu, wśród odwiedzających była również Joanna Zawadzka z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej UM Poznań, Alina Prędka kierownik wychowania szkoły przyszpitalnej oraz przedstawiciele OIP Poznań

aa
Przeciwdziałanie wypadkom przy pracy, bezpieczeństwo pracy na budowie były głównymi tematami seminarium we Wronkach
Zagrożenia wypadkowe podczas wykonywania prac budowlanych były tematem seminarium przeprowadzonego w dniu 23.08.2011 na budowie hal produkcyjnych dla których inwestorem jest firma Samsung Elektronics Poland Manufacturing we Wronkach.

aa
Posiedzenie komisji Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy
Podsumowanie działań Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010 -2012 w I półroczu 2011 r. oraz omówienie programu na II półrocze 2011 r. było głównym tematem posiedzenia komisji WSOWpP, które odbyło się 29.06.2011 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu..

aa
Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy na forum Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Krzysztof Fiklewicz, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu w dniu 27.06.2011 r. na posiedzeniu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, przedstawił aktualny stan bezpieczeństwa pracy na terenie Wielkopolski oraz efekty działalności Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010-2012. Jednym z patronów Strategii jest Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak.

aa
Pracownicy młodociani poznają ideę Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy
Na zaproszenie Ochotniczego Hufca Pracy przy współudziale Młodzieżowych Centrów Kariery w Wolsztynie, Śremie i Środzie Wielkopolskiej odbył się cykl szkoleń dla młodzieży będącej w trakcie przygotowania zawodowego lub podejmujących pierwszą pracę.

aa
Konferencja w Poznaniu
„Profesjonalizacja zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy warunkiem ograniczania wypadków przy pracy”, pod takim tytułem odbyła się 13 maja 2011 r. w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu konferencja zorganizowana w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010 – 2012.

aa
WSOWPP podczas seminarium dla nauczycieli
Dnia 27.04.2011r. odbyło się w Śremie seminarium dla nauczycieli przystępujących do programu prewencyjnego Kultura bezpieczeństwa. Podczas trwającego spotkania pracownicy OIP Poznań przedstawili założenia Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy.

aa
Spotkanie z przedstawicielami UDT
W dniu 07.04.2011 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu odbyło się spotkanie pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2018 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews