HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy – konferencja w Widziszewie
Upowszechnianie wśród pracodawców dobrych praktyk poprawiających bezpieczeństwo pracy, prezentacja nowatorskich rozwiązań w tym zakresie oraz zagadnienia dotyczące ochron indywidualnych oczu były głównymi tematami zorganizowanej 16.10.2015 r. w Widziszewie konferencji „Dobre praktyki w powiecie kościańskim”.

aa
Zapraszamy do udziału w ankiecie
Szanowni Państwo,
badania Realizowane przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu dotyczą wzrostu aktywności zawodowej poprzez dostosowanie warunków pracy do możliwości pracowników po 50-tym roku życia w Polsce.

Głównym celem badania jest zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających
efektywne wykorzystanie przez pracodawców np. środków finansowych
oferowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na utrzymanie zdolności
do pracy pracowników po 50-tym roku życia.

aa
Ograniczanie zagrożeń przy pozyskiwaniu drewna – konferencja w Poznaniu
Pracownicy lasów państwowych, pracodawcy wykonujący prace związane z pozyskiwaniem drewna, pracownicy służby bhp, partnerzy Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, inspektorzy pracy oraz goście targowi byli uczestnikami zorganizowanej 6.10.2015 r. w Poznaniu podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego „DREMA 2015” konferencji „Ograniczanie zagrożeń przy pozyskiwaniu drewna”.

aa
Podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”
Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych wśród nauczycieli, uczniów i studentów, promocja kultury bezpieczeństwa oraz popularyzacja rozwiązań prawnych w zakresie ochrony pracy to główne cele programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”.

aa
„Pracujmy razem bezpiecznie dążąc do zera wypadków” – konferencja w Veolia Poznań ZEC S.A.
Wystąpienia Marka Kosmowskiego, dyrektora ds. ryzyka i spraw pracowniczych Veolia Poznań ZEC S.A. oraz Krzysztofa Dudy, zastępcy okręgowego inspektora pracy w Poznaniu zainaugurowały zorganizowaną 23.09.2015 r. na terenie Veolii Zespołu Elektrociepłowni S.A. w Poznaniu w ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa” konferencję poświęconą bezpieczeństwu pracy w energetyce zawodowej.

aa
W trosce o bezpieczeństwo podczas wiosennych prac polowych. Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu i dyrektora OR KRUS
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu w ramach kampanii prewencyjnej „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” kieruje apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu i dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wiosennych prac w polu i gospodarstwie.
Sądzimy, że szeroka popularyzacja załączonego apelu choć w części przyczyni się do stosowania przez rolników podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas prac w polu i obejściu, zachowania rozsądku, lepszej organizacji prac, jak też zapewnienia bezpieczeństwa szczególnie najmłodszym członkom rodziny rolnika.


aa
Posiedzenie Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych
Przeciwdziałanie zagrożeniom chorobowym oraz zagrożeniom związanym z występowaniem w środowisku pracy czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych a także działania na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy były głównymi zagadnieniami omawianymi na posiedzeniu Komisji Ograniczania Zagrożeń Zawodowych w dniu 11.02.2015 r.

aa
Konkurs dla uczniów szkół rolniczych
W dniu 06 listopada 2014 roku w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu przy ul. Golęcińskiej Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu zorganizował konkurs ze znajomości zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym dla uczniów wymienionej szkoły (kształcących się w zawodzie technik-rolnik).

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2018 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews