HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   W NAJBLIŻSZYM CZASIE

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Zaproszenie na konferencję
Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję

OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH PRZY OBSŁUDZE MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH

aa
Zaproszenie
Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na seminarium nt: „Zapobieganie zagrożeniom wypadkowym w pracy”

aa
Zaproszenie na konferencję „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”
Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu serdecznie zaprasza na konferencję „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – prace montażowe fasad, stolarki okiennej, instalacji”

aa
Zaproszenie na konferencję
Zaproszenie na konferencję pt. Transport pionowy przy budowie i eksploatacji rusztowań, która odbędzie się 28.10.2014 r.

aa
Zaproszenie na szkolenie
Serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie:
„Zagrożenia wypadkowe w magazynie i zakładzie pracy – kto ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy”

aa
Zaproszenie na szkolenie
Serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie:
„Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – zapobieganie wypadkom w pracy”
oraz
„Spełnianie minimalnych wymagań bhp przy użytkowaniu maszyn”

aa
BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu w ramach projektu „Akademia Krokodyla” uruchamia cykl bezpłatnych szkoleń dla kierowców zawodowych. Szkolenia organizowane są raz na kwartał. Uwaga, ilość miejsc jest ograniczona!

Szkolenie odbędzie się 26 czerwca (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 5 w Poznaniu.


1. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu
2. Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu


aa
Zaproszenie
Centralny Ośrodek Szkoleniowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu wraz z Okręgowym Inspektoratem Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu oddział w Ostrowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium dla PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

,,Prawidłowa identyfikacja czynników szkodliwych w środowisku pracy podstawą działań ograniczania zagrożeń zawodowych w zakładach"aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2018 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews