HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

   WYDARZENIA

„Co trzy i pół minuty ktoś umiera w UE na skutek przyczyn związanych z pracą. Oznacza to prawie 167 000 przypadków zgonów rocznie spowodowanych wypadkami przy pracy (7 500) lub chorobami zawodowymi (159 500). Co cztery i pół sekundy jakiś pracownik w UE ulega wypadkowi powodującemu, że musi on pozostawać w domu przez co najmniej trzy dni robocze. Liczba wypadków przy pracy, których skutkiem są trzydniowe lub dłuższe nieobecności w pracy, jest ogromna — wynosi ponad 7 mln rocznie.”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Czas pracy a wypadki drogowe, wspólne działania z ITD
W dniu 6 i 7 sierpnia 2010 r. inspektorzy pracy Okregowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu realizując założenia kampanii prewencyjnej „Czas pracy a wypadki drogowe” wspólnie z inspektorami Inspekcji Transportu Drogowego uczestniczyli w Narodowym Eksperymencie Bezpieczeństwa „Weekend Bez Ofiar”.

aa
Piknik budowlany
W pierwszą sobotę lipca (w tym roku 4 lipca) w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Cechu Rzemiosł Budowlanych w Puszczykowie odbył tradycyjnie organizowany rodzinny piknik budowlany połączony z konkursem wiedzy o zasadach bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

aa
Dzień bezpieczeństwa w HOCHTIEF Polska
29 czerwca2010 r. w firmie HOCHTIEF Polska Oddział w Poznaniu zorganizowano „Dzień Bezpieczeństwa Pracy” z udziałem inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. We wczesnych godzinach przedpołudniowych ogłoszono alarm przeciwpożarowy i zarządzono ewakuację pracowników z budynku administracyjnego.

aa
Szkolenie w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego
Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakładach pracy oraz rola związków zawodowych w kontroli warunków pracy były głównymi tematami szkolenia zorganizowanego 11.06.2010 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego.

aa
Konferencja
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji technicznej o charakterze społeczno-edukacyjnym poświęconej zagadnieniom awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie o Konferencji - pobierz

Informacja uzupełniająca - pobierz

Karta zgłoszenia - pobierz

aa
Bezpieczeństwo w pracy – bezpieczeństwo w życiu. Wiedza – Wyobraźnia –Praktyka
Tematyka „Drzwi Otwartych” zorganizowanych 26 maja 2010 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie dotyczyła bezpieczeństwa i higieny w pracy, szkole i w życiu codziennym.
Uczestnikami imprezy byli uczniowie Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Turku, Zespołu Szkół Budowlanych Koninie, Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie, Zespołu Szkół Rolniczych w Kościelcu, Zespołu Szkół Technicznych w Kole.

aa
Czas pracy a wypadki drogowe
W dniu 17.05.2010r. na zaproszenie Wielkopolskiego Związku Pracodawców, inspektorzy pracy Zbigniew Fleszar i Marcin Leki uczestniczyli w seminarium organizowanym dla pracodawcami zatrudniających kierowców samochodów.
W trakcie spotkania przedstawiono pracodawcom założenia Kampanii prewencyjnej „Czas pracy a wypadki drogowe”...

aa
Spotkanie z pracodawcami w Urzędzie Miasta w Gostyniu
W dniu 11.05.2010r. we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zorganizowano seminarium dla pracodawców Powiatu Gostyńskiego. Seminarium odbyło się w sali Urzędu Miasta w Gostyniu. W seminarium uczestniczyło 16 pracodawców.

aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 28.06.2018 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews