HONOROWY PATRONAT:
KOORDYNATOR:

Podstawowym celem strategii jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy poprzez kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa ...

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji nt.

JAK ZACHOWAĆ GŁOS?
PROFILAKTYKA CHORÓB ZAWODOWYCH NARZĄDU GŁOSU U NAUCZYCIELI
aa
Wielkopolska Komisja Ograniczania Wypadków przy pracy 2010-2012 przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu, jako organ konsultacyjno-doradczy, skupia przedstawicieli organów nadzoru ...
W zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy to skuteczne rozwiązania, które:

zostały już wdrożone lub mające charakter innowacyjny,
przynoszą wymierne korzyści w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy,
możliwe są do zastosowania w różnych zakładach pracy.
Według opublikowanych przez GUS danych, w pierwszym półroczu 2015 roku, w województwie wielkopolskim w wypadkach przy pracy zostało poszkodowanych 4563 osoby z czego 21 osób straciło życie ...
Materiały i opracowania dotyczące zasad działania w ramach WSOZZ, oraz publikacje dotyczące bhp w wersji elektronicznej.Szkolenia prewencyjne w budownictwie
W miesiącach lutym i marcu 2016 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w ramach podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy działań informacyjno – edukacyjnych „Budowa. Stop wypadkom” przeprowadzili cykl szkoleń dla wykonawców i podwykonawców realizujących inwestycje budowlane na terenie Wielkopolski.


aa
Dobre praktyki w zakresie ograniczania zagrożenia hałasem – konferencja w Koninie
Upowszechnianie dobrych praktyk poprawiających stan bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy na których występuje zagrożenie hałasem, prezentacja zastosowanych rozwiązań w tym zakresie oraz zagadnienia dotyczące środków ochrony indywidualnej słuchu były głównymi tematami zorganizowanej 18.11 2015 r. w Koninie w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych konferencji ,,Ograniczanie zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy”.


aa

GOSPODARNY, SOLIDNY, BEZPIECZNY W PRACY
© Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
Ostatnia modyfikacja: 20.05.2016 webmaster@poznan.pip.gov.pl
Content Management Powered by CuteNews